Cene i obim trgovanja na Produktnoj berzi

Ukupan promet na Produktnoj berzi dana 21.11.2014. iznosio je 800 tona. Trgovalo se pšenicom rod 2014 po ceni od 24,75 din/kg. Dana 20.11.2014. trgovalo se pšenicom rod 2014 po ceni od 24,20 din/kg i kukuruzom rod 2014 po ceni od 14,72 din/kg. Dana 19.11.2014. trgovalo se kukuruzom rod 2014 po ceni od 14,52 din/kg i […]

Uzgoj ovaca dolovačkog bećara

Proizvodnja Dragana Trailova iz Dolova nije kao druge koje smo posetili tokom naših putovanja: njegovo dvorište je dom pasa i mačaka, krava i svinja, ovaca i živine – životinja koje žive u savršenom skladu i miru jedne sa drugima. I zaista, ovakva raznolikost je i glavna karakteristika ovog domaćinstva: od svega po malo za svaki […]

Elevator za šapuriku, domaće radinosti

Porodica Pavela Svaka iz Padine se godinama grejala na biomasu poput kukuruzovine, slame i – najvažnije – šapurike. Iako takav način zagrevanja doma nije ništa novo u selima gde je preovladavaju ratarski proizvođači, od uvek je postojao problem transporta i menadžmenta poljoprivrednog otpada od njive do domaćinstva gde je i najpotrebniji. Uvođenjenjem vršidbenih kombajna u […]

Prvi zasadi boysenberry u Mačvi

U potrazi za interesantnim reportažama iz sveta poljoprivrede. put nas je naveo u Mačvu gde nam je skrenuta pažnja na zasad Bojsnberija, kulture koja je dobijena ukrštanjem maline, kupine i hibrida logenberija. Odlučili smo se da odvojimo vreme i sa vama podelimo ovu priču ne samo zbog šanse da se bolje upoznamo sa ovom voćnom […]

Propolis

Medonosne pčele sakupljaju smolastu materiju sa pupoljaka drveća, ili sa kore četinara i ona im služi za zatvaranje pukotina i otvora na košnici kao i za poliranje unutrašnjih zidova košnice i ćelija saće. U pogledu hemijskog sastava propolis je veoma heterogena materija. Reprezentativni uzorak sadrži oko 30% voskova, 50-55% smola i balzama, oko 10% eteričnih […]

Hladnjača za animalni otpad u Kikindi

Uzgajivači krupne stoke svakodnevno se susreću sa mnogim nevoljama: od pojave bolesti u zapatima, preko niskih cena proizvoda pa sve do nemogućnosti plasmana svoje robe, ma šta ona bila. Međutim, postoji jedan problem kojem se ne posvećuje mnogo pažnje, a čija ozbiljnost postaje jasna tek kada bude prekasno: problem uginuća krupne stoke i efektno uklanjanje […]

Najava skupa Savremena proizvodnja povrća

Petnaesti naučno-stručni skup pod nazivom “Savremena proizvodnja povrća” biće održan u subotu šestog decembra na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, a sve u organizaciji Vojvođanskog društva povrtara, “Odbora za selo” pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, kao i samog Poljoprivrednog fakulteta. Prema rečima profesora doktora Žarka Ilina sa departmana za povrtarstvo, organizatori su se ove […]

Pčelinji vosak

Pčele radilice luče vosak iz četiri para žlezda koje se nalaze na donjoj strani trbuha pčele. Vosak nastaje sintezom iz prostih šećera kada je pčela stara oko dve nedelje. Za proizvodnju 1 kg voska pčele utroše 3 do 4 kg meda. Čist pčelinji vosak nastaje u vidu ljuspica i neposredno posle izlučivanja se stvrdnjavanja i […]

Razvoj stočarstva u Dimitrovgradu

Strategija razvoja opštine Dimitrovgrad zasniva se na poljoprivredi, ruralnom razvoju, turizmu i seoskom turizmu. Poljoprivreda je osnov svega, stočarstvo je njen temelj. Stara Planina je centar stočarske proizvodnje i kada je pre 30 godina na njenim pašnjacima paslo desetine hiljada ovaca i danas kada je taj broj višestruko umanjen…

Baliranje kukuruzne silaže, Gowail

Kukuruznu silažu kao osnovnu hranu preživara najrazvijenije zemlje sveta koriste iz mnogo razloga. Ona obezbeđuje visoku hranljivu vrednost i sadržaj energije, daje najviši prinos hrane po hektaru, žetva je brza i potuno mehanizovana, a postupak siliranja je jednostavan. Udeo zrna, odnosno klipa u ukupnoj zelenoj masi predstavlja najznačajniji preduslov za spremanje kvalitetne silaže…

Uzgoj banatske cigaje u selu Dolovo

Južni banat je poznat po ovčarstvu i domaćinima koji su uz pomoć svojih stada osvojili nagrade kako u zemlji tako i u inostranstvu. Bilo da su u ptanju rase Virtemberg, Il de Frans ili naša cigaja, proizvođači iz okoline Pančeva zavređuju pažnju svojom posvećenošću i istrajnošću. Jedan od njih je i Dragoslav Romčev, rođeni Dolovčanin […]

Proizvodnja oraha i lešnika na Homoljskim planinama

Organizacija bilo kog otkupnog mesta u bilo kom selu ima sličnu priču: ono je logičan sledeći korak nakon utvrđivanja uzorne i isplative proizvodnje. Ipak da svako pravilo ima izuzetak pokazuje primer Ljubomira Rajića iz sela Duboka koji se bavi proizvodnjom lešnika i oraha. Za razliku od mnogih drugih kod kojih je otkup bio posledica razvijene […]

Proizvodnja cveća u Totovom selu

Totovo Selo koje se nalazi nadomak Sente nije kao većina drugih vojvođanskih sela. Čim se u njega kroči oseti se miris cveća, ulice su pune zelenila, a na svakoj banderi u ulici okačena je saksija sa ukrasnom biljkom. Jedan od glavnih krivaca za takvo stanje je Dukai Tivadar, muzičar u srcu, koji se već dugi […]

Matični mleč

Mleč sintetišu pčele radilice u starosti od 5 do 15 dana koje iz svojih nadždrelnih žlezda izlučuju sekret bogat proteinima i drugim dragocenim sastojcima, koji se intenzivnije stvara u bogatim polenskim pašama. Mlečom pčele hrane maticu tokom razvoja i kasnije tokom života, kao i mlade larve trutova i radilica. Istraživanja mleča privlači veliku pažnju naučnika, […]

Farma krava i proizvodnja mleka u Horgošu

Na samom kraju Horgoša, stotinak metara nakon poslednjeg skretanja levo sa asfaltnog puta, nalazi se porodična farma za prizvodnju mleka Urban Jožefa iz Horgoša, koji ima oko 130 grla rasa simentalac i crni i crveni holštajn, od čega je osamdesetak na muži. Priča o ovoj impresivnoj proizvodnji počinje 1995. godine sa jednom kravom i shvatanjem […]

buy zithromax online cod discount Buspar how to buy Lisinopril without a prescription where to buy Lisinopril without a prescription uk Metformin generic buy Metformin online without prescription buy Metformin free consultation uk order Metformin cheap generic Metformin buy pharmacy Metformin waterview best buy Buspar Maxalt without a prescription order Maxalt online no prescription canadian pharmacy no prescription Maxalt purchase generic Maxalt buy metformin us buy generic Premarin canada cheapest place to buy Metformin Premarin buy fedex buy Premarin amex online without prescription buy Premarin prescription how to order Maxalt online without a prescription Premarin purchase without perscripotion buy Maxalt 10mg no prescription buy Maxalt australia buy line Alli online Alli buy buy Alli canada buy metformin Online uses for Metformin buy Metformin no prescription low cost Finpecia online Finpecia in usa buy Metformin no rx finpecia fedex buy finpecia online cod