Digestarom PEP Sol – esencijalna ulja u živinarstvu

Zdrav crevni trakt je preduslov za dobro zdravlje i performanse životinja. Kao posledica lošeg varenja, u crevnom traktu ostaju velike količine sastojaka koje predstavljaju pogodnu podlogu za razvoj i kolonizaciju patogenih bakterij,a izazivača raznih oboljenja. Tokom poslednjih nekoliko godina prisutan je trend smanjenja antibiotika u živoj proizvodnji, pa se proizvođači uveliko okreću drugim preparatima
kojima se postižu slični, pa čak i bolji efekti. Jedan od takvih preparata je i Digestarom Pep Sol iz ponude proizvoda kompanije VinFeed, čija primena u živinarskoj proizvodnji daje izuzetne rezultate…

Ostavite komentar