Naučno stučni skup, Razvoj traktora i obnovljivi izvori energije

Dvadeset i treći naučni skup pod nazivom “Razvoj traktora i primena obnovljivih izvora energije“ u organizaciji Departmana za poljoprivrednu tehniku i Naučnog društva za pogonske mašine, traktore i održavanje – JUMTO, održan je na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. Ove godine fokus rasprave bila je tema mehanizacije kao faktora unapređenja poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sa posebnim osvrtom na stanje mehanizacije u Srbiji.

Ostavite komentar