Ratarska proizvodnja u Perlezu

Kada je stekao fakultetsku diplomu novosadskog Poljoprivrednog fakulteta, Stevica Idvorac iz srednjebanatskog sela Perleza, odlučio je da ostane na zemlji predaka i bavi se ratarstvom. Obrađuje 20 jutara svojih parcela, te još 50 jutara koje je uzao u arendu. Uglavnom seje kukuruz,
pšenicu, suncokret i u manjoj meri lucerku. Nažalost, ove godine područje srednjeg Banata pogodila je velika suša, veća nego u mnogim delova Srbije, što se odrazilo na znatno smanjenje prinosa.

Ostavite komentar