Budućnost stočarstva u Vojvodini

Prema podacima Poljoprivredne savetodavne stručne službe Novi Sad, pedesetih godina prošlog veka u Srbiji je bilo 5,5 miliona ovaca sa trendom porasta tog broja. Danas statistika kaže da ovih grla ima oko 1,7 miliona sa trendom daljeg opadanja. Kada je kozarstvo u pitanju, brojka je još manja. Ovih životinja ima svega oko 280 hiljada u celoj Srbiji, sa dosta neuređenom zakonskom regulativom u pogledu uzgoja. Kada se svemu tome doda izuzetno teška poljoprivredna godina, nema mnogo prostora za optimizam u pogledu ovih stočarskih grana. Ne isključuje se da će uslediti trend rasprodaje grla kao što najavljuju govedari. To međutim, kažu u ovoj službi, može imati i jednu dobru stvar.

Ostavite komentar