Arhiva za ‘Obnovljivi izvori energije’ kategoriju

 

Naučni skup „Pravci razvoja traktora i obnovljivi izvori energije“

Dvadesetdrugi naučni skup pod nazivom “Razvoj traktora i primena obnovljivih izvora energije“ u organizaciji Departmana za poljoprivrednu tehniku i Naučnog društva za pogonske mašine, traktore i održavanje – JUMTO, održan je na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu. Jedna od glavnih tema – kao i svake godine – bila je stanje mehanizacije u Srbiji…

Ulaganje u biogasna postrojenja, ProCredit Banka

U sklopu posete klijenata ProKredit banke iz Moldavije, Bugarske, Albanije i Bosne i Hercegovine i Srbije, organizovan je obilazak najvećeg biogasnog postrojenja u Srbiji ukupne instalisane snage 1.5 megavata. Locirano na mlekarskoj farmi preduzeća Sava Kovačević AD koje posluje u sklopu kompanije Mirotin Grup, ovo postrojenje godišnje proizvede oko 12 miliona kilovat-časova kako električne, tako […]

Biomasa u poljoprivredi

Međunarodna konferencija pod nazivom „Promovisanje obnovljivih izvora energije: biomasa u poljoprivredi“, održana je tokom 82. Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu sa ciljem da se otvori dijalog o proizvodnji i upotrebi biomase od strane poljoprivrednih proizvođača i da se prezentuju modeli dobre prakse iz inostranstva koji se mogu primeniti i kod nas. Organizovana je od strane […]

Potencijali drvnog otpada, kao biomasa

Ukupan energetski potencijal biomase u Srbiji procenjen je na 2.7 miliona tona ekvivalentne nafte. Korišćenjem tog potencijala možemo dobiti gorivo za vozila, stvarati električnu ili toplotnu energiju i još mnogo toga. Veliki udeo u tom potencijalu ima i drvni otpad koji najčešće kompanijama za preradu drveta predstvalja veliki problem, kako zbog skladištenja, tako i zbog […]

Biogasno postrojenje na imanju Sava Kovačević

Poljoprivredna proizvodnja je veliki potrošač, ali sa druge strane ona može biti i veliki proizvođač energije. Prva farma u Srbiji koja je svoj otpad, odnosno stajsko đubrivo, pretvorila u energiju jeste Poljoprivredno dobro „Sava Kovačević“ iz Vrbasa. Naime, više od 20 hiljade tona stajnjaka koji je ranije oslobađao metan i zagađivao životnu sredinu, sada je […]

Značaj i mogućnosti obnovljivih izvora energije

Naftne zalihe se neprekidno smanjuju što će naftu za 30 godina učiniti nekomercijalnom sirovinom. Činjenica je da je potrošnja energije u Srbiji 3 puta veća u odnosu na neke razvijenije zemlje, ali i to da se uprkos takvom rasipništvu jako malo koriste obnovljivi izvori energije…

Naučni skup, pravci razvoja traktora i obnovljivi izvori energije

I ovog decembra na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, tradicionalno već 19. put održan je naučni skup: „Pravci razvoja traktora i obnovljivi izvori energije“. I ove godine je sagledano šta se to nudi našim poljoprivrednim proizvođačima i kakvi su razvoji traktora i mehanizacije u svetu…

Plastenička proizvodnja povrća u Velikoj Krsni

Porodica Pavlović iz Velike Krsne kod Mladenovca poznata je po preradi drveta, tačnije izgradnji kuća i nameštaja od drveta. Međutim mladi Jovan Pavlović odlučio je da se oproba u proizvodnji povrća u zatvorenom prostoru. Iskoristio je sredstva iz projekta ‘zeleni prsten’ kao jedan od poljoprivrednih kredita i podigao moderan plastenik…

Potencijali Srbije u korišćenju Biomase, CEDEF

Proizvodnjom energije iz biomase Srbija bi mogla da zameni oko 2,5 miliona tona nafte i time uštedi više od 60 miliona evra godišnje što nas svrstava u sam vrh evropskih zemalja po količini raspoložive, ali i neiskorišćene biomase. Kako bi se stvari u toj oblasti pomerile u željenom pravcu na ovogodišnjem Poljoprivrednom sajmu održan je […]

Kuće od slame, štede energiju i novac

Slama predstavlja osušene stabljike žitarica – prirodan je i zdrav materijal, godišnje obnovljiv, a ipak se tretira kao otpad. Godišnje se proizvedu ogromne količine slame, koje veoma često budu spaljene na njivama, što predstavlja veliki ekološki problem. Poslednjih godina i kod nas, a decenijama u Evropi, slama se koristi i u energetici, ali ona može […]

Savetovanje o unapređenju mehanizacije i obnovljivih izvora energije

Naučni skup koji organizuje Društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje poznatiji kao JUMTO, po 18. put održan je u Novom Sadu na Poljoprivrednom fakultetu. Kao i prethodnih godina i na punoletstvo jedna od tema bila je obnova mehanizacije. Prosečna starost traktora je i dalje 15 godina, kombajna još više, a proces obnove se veoma […]

Iskoristivost biomase u Srbiji

Biomasa predstavlja obnovljivi izvor energije koji se može koristiti kao zamena za fosilna goriva u proizvodnji toplotne i električne energije. Trenutno stanje tog sektora u Srbiji je veoma loše, iako postoji objektivan potencijal za razvoj na tom polju. Razlozi za takvo stanje su brojni ali podaci koji stižu su alarmantni. U eri globalne borbe za […]

Kako iskoristiti potencijal obnovljivih izvora energije

S obzirom na to da Vojvodina ima velike, neiskorišćene potencijale kada je proizvodnja energije u pitanju, Privredna komora Vojvodine organizovala je skup na temu obnovljivih izvora, sa akcentom na biogas i biomasu. Skupu su prisustvovali stručnjaci iz Bavarske u kojoj se alternativna energija koristi već 20 godina. Od ukupnog udela proizvodnje energije u toj Nemačkoj […]

Proizvodnja električne energije na biomasu u Italiji

ProAgro Lideri su imali priliku i da posete italijansku regiju Friuli Venezia Giulia koja se nalazi na severu te zemlje blizu granice sa Austrijom. Reljef regije je takav da stanovništvo nema veliki izbor za bavljenje poljoprivredom. Najviše se gaji kukuruz i šećerna repa, a u brdovitom delu najzastupljenije je vinogradarstvo. Što se tiče stočarstva najviše […]