Arhiva za ‘Zaštita bilja’ kategoriju

 

Sigurna zaštita pšenice Bumper P i Zamir, Adama

Već je opšte poznato da bez primene fungicida u usevima ječma i pšenice nema maksimalnih prinosa.

Zadovoljstvo Syngenta hibridima kukuruza

Onda kada je najteže partneri polažu ispit iskrenosti. Posle godine u kojoj su proizvođači kukuruza uglavnom brali probleme, kompanija Syngenta je rešila da novu setvu učini lakšom.

Sigurnost sa Syngenta hibridima kukuruza

Da bi postigli idealan sklop biljaka bez koga nema ni vrhunskih prinosa kukuruza, ratarima nije dovoljna samo kavalitetna sejačica. Zaštita semena je neizostavna mera…

Syngenta hibridi kukuruza

Standardne dizne na prskalicama stvaraju veoma sitne kapi koje u vetrovitim uslovima dovode do značajnog zanošenja u aplikaciji preparata, a time i do neadekvatne zaštite bilja.

Insekticid Coragen za sigurnu zaštitu krompira

Krompirova zlatica jedna je od najvećih pretnji usevima ove kulture i to svake godine, bez obzira na vremenske prilike. Javlja se u dve do tri generacije i stoga je veoma bitno na vreme početi sa preventivom i na tom putu izabrati najefikasnijeg saveznika. Koragen, preparat poznate multinacionalne kompanije Du Pont, godinama već daje odlične rezultate.

Zaštita jabuke od jabukinog smotavca, DuPont

Na sedam hektara se na plantaži u Vojki proizvode jabuke sorte greni smit, gala, zlatni i crveni delišes. Ovaj zasad je star šest godina i, kako kažu, nekih većih problema nisu imali. Jabučni smotavac predstavlja ekonomski najznačajniju štetočinu, koja se može pronaći u gotovo svim voćnjacima u našoj zemlji, te ukoliko se ne sprovode odgovarajuće […]

Zaštita nektarina od šupljikavosti lista, Galenika Fitofarmacija

Nakon ručne prorede u zasadima breskve i nektarine plodovi se nalaze u feno-fazi intenzivnog porasta. Za nešto kasnije sorte možemo da preporučimo korišćenje kontaktnih fungicida u cilju zaštite od šupljikavosti lista i za to preporučujemo primenu preparata Metod 480sc.

Zaštita šećerne repe od cerkospore

Na imanju kompanije Delta Agrar, od nicanja šećerne repe do danas, ta kultura imala je sve uslove za pravilan rast i razvoj. S obzirom na trenutne promenljive vremenske prilike, kao i one koje su tokom maja prethodile, ovo je vreme kada bi trebalo da se obrati pažnja na pojavu pegavosti lista šećerne repe. To je […]

Coragen, za jabuke bez jabučnog smotavca

Bez obzira na to koju sortu jabuke izabrali za svoju proizvodnju, crvljivost plodova vreba sve njih i može biti pogubna za celogodišnji rod, ukoliko se ne zaštiti na vreme. Ovo voće trenutno se nalazi u fazi razvoja kada joj preti ekonomski i najopasnija štetočina koja izaziva crvljivost plodova – jabučni smotavac.

Zaštita vinove loze, Galenika Fitofarmacija

Loza je u fazi intenzivnog porasta. U ovoj fazi loza je najosetljivija kad je u pitanju mogućnost infekcije od strane plamenjače.

Zaštita pšenice od fuzariuma, Delta Agrar

Kako agrarni kalendar dospevanja i tretiranja useva nalaže, u ovom periodu godine, kraljica među ratarskim kulturama pšenica, na redu je za cvetanje, ali i za neophodnu zaštitu od prouzrokovača bolesti. I to je veoma bitan deo slagalice dugoročnog planiranja, znanja, kooperacija i tehnologija koje čine moderan agrarni biznis, odnosno važan sistem koji pruža podršku i […]

Zaštita nektarina posle prorede plodova, Galenika Fitofarmacija

U zasadima breskve i nektarine mehanička proreda plodova je pomotehnička mera koja daje izvanredne rezultate.

Zaštita soje i suncokreta preparatom Pulsar

Primena herbicida u soji treba da omogući eliminaciju korovskih biljaka. Da bi se to postiglo potrebno je napraviti dobar izbor herbicida koji će eliminisati uskolisne i širokolisne korove u soji ali pritom voditi računa o osetljivosti te kulture.

Suzbijanje korova u kukuruzu, Galenika Fitofarmacija

Na parceli u blizini Bečmena na kojoj je posejan kukuruz. Setva je obavljena u optimalnom roku a odmah nakon setve obavljen je i tretman herbicidima Basar i Rezon.