Studio Vertigo

Studio “Vertigo production” iz Novog Sada nastao je u septembru 2003-će godine. Vertigo produkcija je skup mladih i ambicioznih ljudi. Od svoga nastanka studio je radio nekoliko televizijskih serijala (emisija) koji su se emitovali ili se još emituju na lokalnim, regionalnim i nacionalnim TV stanicama.

Novembra 2003-će godine je započeo i serijal emisija o agraru pod nazivom „U našem ataru“, koji u kontinuitetu traje preko deset godina. Emisija „U našem ataru“ je krenula sa emitovanjem na 7 lokalnih TV stanica u Srbiji, a trenutno se emituje na mreži od oko 80 lokalnih i regionalnih TV stanica u Srbiji i regionu, sa konstantnim širenjem broja TV stanica. Emisiju „U našem ataru“ do sada je emitovalo preko 100 TV stanica u Srbiji.

Od aprila 2005-te do oktobra 2005-te godine emisija „U našem ataru“ učestvovala je u serijalu pod nazivom „Selo moje“ koji se bavio poljoprivrednom proizvodnjiom i problemima u agraru, i koji se emitovao na 3K RTS. Rejting emisije „U našem ataru“ u okviru serijala „Selo moje“ dostizao je i vrednosti kao što su: 157.480 AMR, 1.77 AMR %, 9.22 SHR%, 399.576 RCH i 5.65% RCH%.

Septembra 2003. počeli smo sa serijalom „Škola kompjutera“ koji se emitovano na RTV Politici, sledeći je bio serijal o zanatskim delatnostima koji je finansiralana Italijanska ne vladina organizacija GVC koji se emitovao na mreži lokalnih TV stanica u Srbiji i Republici Srpskoj u periodu od januara 2004. do juna 2004-te godine.

Februara 2004-te godine započeli smo i edukativno informativni magazin pod nazivom „Kapital“ koji je gledaoce upućivao u poslovanje banaka i osiguravajućih društava, serijal se emitovao do kraja 2004-te godine. U 2009.,2010.,2011. i 2012.godine radili smo video prezentacije za kampanje ProCredit Banke, pod nazivima ProAgro Lider i ProBiznis Lider.

U martu 2010. radili smo postprodukciju kulinarskog serijala „Gastro Vremeplov“. Studio „Vertigo production“ pored serijala koje smo Vam naveli bavi se i izradom audio–video reklama kako samostalno, tako i u saradnji sa drugim audio–video produkcijama. Bavimo se i izradom korporativnih filmova, sajtova i drugih multimedijalnih prezentacija.

Aprila 2013.godine počinjemo sa TV emisijiom “Energija na pametan način” koja se bavi energetskom efikasnošću, obnovljivim izvorima energije i zaštiti životne sredine. Ovaj TV serijal se emituje na B92 Info kanalu, kao i na još 75 lokalnih i regionalnih TV stanica u Srbiji i regionu.

U 2013. godini smo počeli i sa dodatnom uslugom snimanja iz vazduha u Full HD tehnologiji, sa Hexacopterom Dji S800 Evo.